Menu

Sebastianus Romeijn

1929 - 1949

Portret toevoegen?

Klik hier

Oorlogsslachtoffer

Is 20 jaar geworden

Geboren op 05-01-1929 in Gouda

Overleden op 28-03-1949 in Nabij Gamping, Midden-JavaMilitair onderdeel

Website onderhoud

Onze website en de database erachter zijn recent helemaal vernieuwd.

Wij werken op dit moment hard om de laatste puntjes op de i te zetten. Zo zijn nog niet alle bijdrages gekoppeld aan de persoonskaarten. Mocht u nog iets missen, dat kunnen wij u ervan verzekeren dat er hard wordt gewerkt om dit te herstellen.

Ook de bestelprocedure van de bloemen is vereenvoudigd. Mocht het bestellen van een bloemlegging toch niet lukken, neemt u dan contact met ons op.

Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Bijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

Over Grenadier Sebastianus Romeijn.

Gevallen voor het Vaderland. "Grenadiers Vooraan!" Opdat wij niet vergeten... Onderdeel: 5e Bataljon-Garderegiment Grenadiers. Tijdelijk onderbevelgesteld bij: 4e Bataljon-5e Regiment Infanterie. Rang: Dienstplichtig Soldaat. Registratienummer:... Lees meer

Gevallen voor het Vaderland. "Grenadiers Vooraan!"

Opdat wij niet vergeten...

Onderdeel: 5e Bataljon-Garderegiment Grenadiers.

Tijdelijk onderbevelgesteld bij: 4e Bataljon-5e Regiment Infanterie.

Rang: Dienstplichtig Soldaat.

Registratienummer: 29.01.05.001.

Laatst bekende adres: Loosduinsekade 529 te Den Haag.

Adres vader: Kruidenierstraat 11 te Gouda.

Beroep: Slager.

Locatie van overleden: Nabij Gamping-Kotah Gedeh, Midden-Java (NOI-IDN).

Wijze van sneuvelen: Grenadier Romeijn is naar alle waarschijnlijkheid, tengevolge van verdrinking, overleden. Zijn lijk is nooit geborgen.

Locatie laatste rustplaats: Onbekend.

Overig: Ongehuwd. Zoon van A.M.J. Romeijn. RK.

Website-vermeldingen:

- Dodenboek Grenadiers & Jagers.

Toegekende onderscheidingen:

- Ereteken voor Orde en Vrede met gespen: 1948-1949.

Bronnen:

- Open archieven.

- Ministerie van Defensie.

- Laatste Bericht, Ereveld van Indië en Nieuw-Guinea, Jack Kooistra (PENN Communicatie).

- Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.

5e Bataljon-Garderegiment Grenadiers

Opgericht: 01-10-1947 Amersfoort.

Onderdeel van: E - Divisie "Drietand".

Vertrek Indië: 19-11-1947 a/b "Kota Baroe".

Aankomst Indië: 21-12-1947 Soerabaja.

Toegevoegd aan: TTC Oost Indonesië, TTC Midden Java.

Ingedeeld bij: W-Brigade, V-Brigade, T-Brigade.

Actiegebied(en):Bali, Lombok, Soembawa, Timor, Makassar, Tjilongkok, Jogjakarta, Wonogiri.

Commandant: ?

Gerepatrieerd:11-04-1950 a/b "Skaugum", 07-05-1950 aankomst Rotterdam.

Omgekomen: 20 man.

Het bataljon was gevormd uit dienstplichtigen van de lichting '47.
Na aankomst te Soerabaja werd het bataljon met de "Van Outshoorn" verscheept met als de uiteindelijke bestemming, Bali, Lombok, Soembawa en Timor. Het bataljon werd toegevoegd aan Inf.XII.KNIL en Inf.XXII.KNIL en loste de voor demobilisatie en recuperatieverlof in aanmerking komende KNIL militairen af. Deze KNIL militairen waren al vanaf het begin van WO II, maart 1942 in dienst, hadden drie jaar in Japanse krijgsgevangenschap gezeten en werden na de bevrijding in augustus 1945 wederom ingezet. Het was dan ook hard nodig dat deze verteranen werden afgelost.

De republikeinse gedachte op de eilanden buiten Java en sumatra was niet zo sterk aanwezig. Het werk van het bataljon bestond voornamelijk uit (meer­daagse) patrouilles om de aanwezigheid van het Nederlands gezag bij de bevolking kenbaar te maken.
Op 23 april 1948 werden de 1e cie, de Ostcie en een kleine groep van de 2e cie. overgebracht naar Makassar en ingedeeld bij Inf.XXVII.KNIL. De cieën, o.a gelegerd in het Lajangkamp, de KIS tangsi (kazerne), werden ingezet voor wachtdiensten en patrouillegang.
Op 12 juli werd de Ost.cie ingedeeld bij Inf.XV.KNIL te Pare-Pare. Op 7 december wisselde de Ost.cie met de 2e cie. op Bali.

Tijdens de 2e politionele actie was een verhoogde waakzaamheid geboden om eventueel Republikeins verzet/infiltratie tegen te gaan. Verder waren er geen noemenswaardige activiteiten.

In maart 1949 vonden er enkele ingrijpende verplaatsingen plaats.
Op 1 maart 1949 werd de Ost.cie verplaatst naar Semarang op Midden Java en als 4e cie. toegevoegd aan het bij de T-Brigade behorende bataljon 5-5 RI en ingezet in en rond Jogjakarta. Ook de 2e cie. werd overgeplaatst naar Midden Java en werd op 9 maart toegevoegd aan 3-7 RI en o.a gelegerd te Pamotan, Blora en Woeloeng. Uiteindelijk werden ook nog de 1e en 4e compagnie naar Midden Java verplaatst. De 1e en 4e cie. werden respectievelijk ingedeeld bij de W-Brigade met o.a posten te Darmaredja, Tjilongkok en Poerbalinggo en bij deV-Brigade dat rond Wonogiri gelegerd was.
De 4e cie. nam op 22 april de post Djatisrono over van 3-5-6 RI. Op 14 juni werd de 4e cie, die een zeer zware tijd achter de rug had en behoorlijk was aangeslagen, weer afgelost door 3-5-6 RI. Hierna werd de 4e cie. opgeheven en verdeeld over 5-6 RI.
Niet alleen de 4e cie. had een moeilijke tijd. Ook de Ost.cie met posten te Kota Gedeh en Kedaton Plered (na de ontruiming van Jogjakarta werd 5-5 RI gelegerd rond Klaten) en de 1e cie. hadden een zeer zware tijd. Op 4 juni kwam de 2e cie onder tactisch bevel van 426 BI en werd gelegerd te Moentilan en Salem.

Na het 'cease fire', op 10 augustus 1949, keerde de rust op Midden Java weer terug. Geleidelijk werden de bezette gebieden overgedragen aan de TNI en werden de Nederlandse troepen op Midden Java stap voor stap teruggenomen op Semarang en nog enkele andere grote steden. Op 24 maart werden de 3e cie en de stafcie, die nog steeds op Bali gelegerd waren, overgebracht naar Jakarta. In diezelfde maand werden ook de op Java gelegerde cieën van het bataljon geconcentreerd in Jakarta in afwachting van de repatriëring.

Bron: http://www.indie-1945-1950.nl/web/5grgr.htm

Sluiten
Bron: Vereniging 18 juni.

Geplaatst door Jurriaan Wouters op 24 april 2019

Sebastianus Romeijn staat ook op:

Voeg zelf een monument toe

Log in om een monument toe te voegen

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen

Buiten Erevelden


Vak/rij/nummer KL-POL

Monument

Naam:
Jakarta, KL-monument op Nederlands ereveld Menteng Pulo

Plaats:

Nationaal archief

Bekijk

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief